Thêm giỏ hàng
Bạn cần đăng nhập
Thêm yêu thích
Đã có trong yêu thích
Thay đổi thành công
Thêm so sánh
Đã có trong so sánh
So sánh tối đa 3sp
Tệp tin không hợp lệ
Rate thanh cong

Giới thiệu Cơ Quan Nội Dung Sáng Tạo Hàn Quốc (KOCCA)

Business Center của KOCCA ở nước ngoài là nơi quản lý các doanh nghiệp chuyên xuất khẩu nội dung về văn hóa, cung cấp các phân tích chuyên sâu về thị trường nội dung của 7 nước lớn trên thế giới và nhanh chóng tạo thành trend trên toàn cầu.

Chúng tôi luôn tích cực hỗ trợ việc xuất khẩu các nội dung ở Hàn Quốc ra nước ngoài Cơ Quan Nội Dung Sáng Tạo Hàn Quốc (KOCCA) là cơ quan chính phủ trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, được thành lập vào tháng 5 năm 2009 để hỗ trợ hiệu quả cho ngành công nghiệp nội dung bằng cách kết hợp các tổ chức có liên quan.