Thêm giỏ hàng
Bạn cần đăng nhập
Thêm yêu thích
Đã có trong yêu thích
Thay đổi thành công
Thêm so sánh
Đã có trong so sánh
So sánh tối đa 3sp
Tệp tin không hợp lệ
Rate thanh cong

Korea Content Village

Korea Content Village
Hiệp hội Xúc tiến Phát thanh Hàn Quốc (RAPA) tổ chức trực thuộc của Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc và Bộ Khoa học và CNTT-TT. RAPA tham gia vào việc thiết lập các hệ thống hỗ trợ đa dạng, đặt toàn bộ trách nhiệm của mình vào việc thúc đẩy hơn nữa ngành truyền thanh và truyền thông của Hàn Quốc. Chúng tôi đặc biệt tập trung vào nội dung phát sóng địa phương và doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như nội dung phong phú, nội dung UHD và các dự án hỗ trợ khác để thúc đẩy ngành công nghiệp truyền thông.

➡️ Đăng Ký giao thương với Korea Content Village TẠI ĐÂY

#documentary #localcontents #uniquecontents #4k #UHD #HD

#naturedocumentaries #trailer #RAPA #Koreacontentvillage

#Koreacontent #Kcontent #entertainment #concert #localMBC

#regionalbroadcastingcompanies

#BusanMBC #DaeguMBC #JeonjuMBC #GwangjuMBC #DaejeonMBC #MokpoMBC #WonjuMBC

#JejuMBC #ChuncheonMBC #MBCChungbuk #UlsanMBC #AndongMBC #MBCEastgangwon #MBCGyeongnam

#KNN #OBS #TBC #TJB #UBC #KBC #JIBS #JTV #G1 #CJB