Thêm giỏ hàng
Bạn cần đăng nhập
Thêm yêu thích
Đã có trong yêu thích
Thay đổi thành công
Thêm so sánh
Đã có trong so sánh
So sánh tối đa 3sp
Tệp tin không hợp lệ
Rate thanh cong

Một số dự án mời gọi đấu thầu cung cấp thiết bị phim truyền hình (cập nhật ngày 23-27/05/2019)

GÓI THẦU

THỜI GIAN PHÁT HÀNH

Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị âm thanh, ánh sang, giàn không gian và sân khấu lưu động trang bị cho Đoàn nghệ thuật Quảng Ninh

08:00 ngày 28/05/2019

Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện Hoài Ân

Gói thầu: Mua sắm vật tư, thiết bị nâng cấp Đài truyền thanh và bộ thu truyền thanh không dây

08:00 ngày 28/05/2019

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu

Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị các trạm truyền thanh

08:00 ngày 30/05/2019

Tổng cục Lâm nghiệp

Gói thầu: Lắp đặt hệ thống phát thanh tại các vùng có Voi phân bố

13:00 ngày 29/05/2019

Tổng công ty Điện lực miền Trung

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt các hệ thống màn hình trình chiếu

14:50 ngày 24/05/2019

 

Nguồn cập nhật : Báo Đấu thầu số 93-95 ngày 23-27/05/2019