Thêm giỏ hàng
Bạn cần đăng nhập
Thêm yêu thích
Đã có trong yêu thích
Thay đổi thành công
Thêm so sánh
Đã có trong so sánh
So sánh tối đa 3sp
Tệp tin không hợp lệ
Rate thanh cong

Một số dự án mời gọi thầu cung cấp thiết bị phim truyền hình ( cập nhật ngày 16-20/05/2019)

GÓI THẦU

THỜI GIAN PHÁT HÀNH

Công ty Cổ phần Tư vấn Quang Trung

Gói thầu: Trang bị máy móc, thiết bị cho hệ thống phát thanh, truyền hình

07:00 ngày 22/05/2019

Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Tân Uyên

Gói thầu: Đầu tư, nâng cấp trạm truyền thanh cơ sở

08:00 ngày
18/05/201

Văn phòng HĐND và UBND huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

Gói thầu: Lắp đặt hệ thống thiết bị hội nghị, giao ban 
truyền hình trực tuyến liên thông từ huyện đến xã

07:30 ngày 21/05/2019

Ban Quản lý dự án Hạ tầng 1

Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị hội nghị truyền hình

14:00 ngày 22/05/2019

Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Sìn Hồ

Gói thầu: Đầu tư lắp đặt mới Đài truyền thanh

10:00 ngày 23/05/2018

 

Nguồn cập nhật : Báo Đấu thầu số 88-90 ngày 16-20/05/2019