Thêm giỏ hàng
Bạn cần đăng nhập
Thêm yêu thích
Đã có trong yêu thích
Thay đổi thành công
Thêm so sánh
Đã có trong so sánh
So sánh tối đa 3sp
Tệp tin không hợp lệ
Rate thanh cong

Một số dự án mời gọi thầu cung cấp thiết bị phim truyền hình ( cập nhật ngày 21-22/05/2019)

GÓI THẦU

THỜI GIAN PHÁT HÀNH

Phòng Vật tư CTĐ, CTCT/Tổng cục Chính trị

Gói thầu: Mua sắm tăng âm hội trường 1600W đồng bộ

080:00 ngày 24/05/2019

Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn đầu tư Tràng An

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị hội trường UBND xã Yên Sở

09:45 ngày 23/05/2019

Ban Kế hoạch Tổng hợp Cục Chính trị Quân đoàn 1

Gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị máy trình chiếu

08:00 ngày 24/05/2019

Trường Đại học Đồng Tháp

Gói thầu: Trang bị màn hình LED, màn hình tương tác cho phòng họp Hiệu bộ và Giảng đường 1

09:00 ngày 24/05/2019

Ban Kế hoạch Tổng hợp Cục Chính trị Quân đoàn 1

Gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị máy trình chiếu

08:00 ngày 24/05/2019

Tạp chí Cộng sản

Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến

09:00 ngày 24/05/2019

 Nguồn cập nhật : Báo Đấu thầu số 91-92 ngày 21-22/05/2019