Thêm giỏ hàng
Bạn cần đăng nhập
Thêm yêu thích
Đã có trong yêu thích
Thay đổi thành công
Thêm so sánh
Đã có trong so sánh
So sánh tối đa 3sp
Tệp tin không hợp lệ
Rate thanh cong

Xem xét tình hình thị trường OTT TV Việt Nam sau một năm

Tính đến tháng 11 năm 2021, với 17 triệu thuê bao và doanh thu tới 9000 tỷ đồng, Việt Nam có 37 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền tới gần 70% tổng số hộ gia đình toàn quốc trên 63 tỉnh thành. Chúng ta có thể thấy rằng dịch vụ truyền hình trả tiền đã và đang là một dịch vụ thiết yếu trong đời sống hằng ngày của mọi người.

Trong đó, dịch vụ truyền hình trả tiền mạng (OTT TV) cũng đang phát triển rất nhanh trên toàn thế giới, chiếm hơn 20% tổng thuê bao truyền hình trả tiền ở việt nam, với 3,7 triệu thuê bao và dự đoán có thể tăng hơn 2 lần. Còn ở 22 nước khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, doanh thu OTT TV 29 tỷ đô la Mỹ, thì dự báo đến năm 2026 doanh thu OTT TV sẽ đạt 54 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp gần 2 lần sau 6 năm. Khu vực này, với dân số xấp xỉ 4,1 tỉ người, dự báo đến năm 2026 sẽ có 2,8 tỉ người dùng điện thoại thông minh so với năm 2020 mới ở mức 2,35 tỉ. Bên cạnh đó, đến năm 2026 sẽ có 563 triệu hộ gia định sử dụng dịch vụ internet băng rộng cố định.

Năm 2022 sẽ là năm đầy thách thức để thúc đẩy phát triển kinh tế của Việt Nam sau năm 2021, hy vọng rằng các cơ quan nhà nước sẽ cùng nhau hỗ trợ các doanh nghiệp lĩnh vực dịch vụ truyền hình trả tiền để vượt qua khó khăn và làm chủ dịch vụ trong nước.
Nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/thi-truong-truyen-hinh-tra-tien-viet-nam-mot-nam-nhin-lai-987303.ldo