Thêm giỏ hàng
Bạn cần đăng nhập
Thêm yêu thích
Đã có trong yêu thích
Thay đổi thành công
Thêm so sánh
Đã có trong so sánh
So sánh tối đa 3sp
Tệp tin không hợp lệ
Rate thanh cong

Đường dẫn vào trang đăng ký tài khoản :  http://www.telefilm.vn/user/dang-nhap

Sau khi truy cập vào đường dẫn trên các bạn sẽ nhìn thấy giao diện : Trong hình ảnh có các ký hiệu là những thông tin sau đây : 

1. Lựa chọn khách tham quan hoặc đơn vị triển lãm
2. Nhập họ và tên
3. Email (Hãy nhập email mà bạn có quyền quản lý vì sẽ có lúc bạn cần kích hoạt tài khoản hoặc nhận lại mật khẩu)
4. Số điện thoại của bạn (Bạn nên nhập chuẩn số điện thoại để chúng tôi có thể xử lý trong trường hợp làm thẻ ra vào triển lãm)
5. Lĩnh vực mà bạn quan tâm tại telefilm 2020
6. Nơi hiện tại đang công tác
7. Địa chỉ của bạn
8. Mật khẩu (lưu ý mật khẩu gồm 9 ký tự)
9. Nhập lại mật khẩu

Sau khi nhập form trên thành công hãy nhấp vào đăng ký. Nếu bạn đăng ký tài khoản khách tham quan (visitor) tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt luôn mà không cần xác nhận. Hãy sử dụng tính năng đăng nhập và truy cập vào trang quản trị cá nhân của mình để thay đổi thông tin cần thiết hoặc in thẻ ra vào.Giao diện trang cá nhân của bạn : Nếu bạn đăng ký tài khoản của đơn vị triển lãm, vui lòng chờ trong vòng 48 tiếng sẽ có email xác nhận đăng ký và cung cấp lại mật khẩu cho bạn truy cập vào tài khoản triển lãm của mình.

Các bạn có thể tham khảo thêm các hướng dẫn sử dụng sau đây :

Ban biên tập