Thêm giỏ hàng
Bạn cần đăng nhập
Thêm yêu thích
Đã có trong yêu thích
Thay đổi thành công
Thêm so sánh
Đã có trong so sánh
So sánh tối đa 3sp
Tệp tin không hợp lệ
Rate thanh cong
Sử dụng tính năng đăng nhập theo đường dẫn đăng nhập sau đây : https://telefilm.vn/user/dang-nhap


Sau khi đăng nhập thành công trên thanh điều hướng bạn nhấp chuột vào phần tên của bạn như hình ảnh sau : Trong giao diện trang cá nhân của bạn  :


1. Sử dụng chức năng này để thay đổi ảnh đại diện của bạn, bạn nên dùng ảnh thật của mình để khi đến triển lãm có thể dùng để qua cổng kiểm soát.
2. Sử dụng tính năng này để thay đổi thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại...
3. Tab hội thảo thể hiện các cuộc hội thảo mà bạn đã đăng ký tham gia
4. Tab Lịch hẹn của bạn dùng để quản lý các lịch hẹn mà bạn hẹn với đơn vị triển lãm.
5. In thẻ là tính năng giúp bạn có thể in thẻ ra vào online thông qua chức năng in của trình duyệt
6. Nâng cấp là tính năng giúp bạn nâng cấp tài khoản từ tài khoản khách tham quan lên tài khoản đơn vị triển lãm. Khi bạn nâng cấp tài khoản của bạn sẽ ở trạng thái chờ, sau khi được duyệt bạn mới có thể truy cập lại tài khoản này.

Ban biên tập