Thêm giỏ hàng
Bạn cần đăng nhập
Thêm yêu thích
Đã có trong yêu thích
Thay đổi thành công
Thêm so sánh
Đã có trong so sánh
So sánh tối đa 3sp
Tệp tin không hợp lệ
Rate thanh cong

Chúc mừng Giáng sinh và Năm mới 2017

Cảm ơn quý khách đã/đang và sẽ hợp tác với chúng tôi trong năm nay. Chúng tôi rất vui vì đã giúp bạn đạt được mục tiêu của bạn trong năm vừa qua, và chúng tôi mong muốn đóng góp vào sự thành công của bạn trong năm 2017. Việt Nam Telefilm kính chúc quý khách thịnh vượng và hạnh phúc trong năm mới!

Cảm ơn quý khách đã/đang và sẽ hợp tác với chúng tôi trong năm nay. Chúng tôi rất vui vì đã giúp bạn đạt được mục tiêu của bạn trong năm vừa qua, và chúng tôi mong muốn đóng góp vào sự thành công của bạn trong năm 2017. 

Ban tổ chức Telefilm kính chúc quý khách thịnh vượng và hạnh phúc trong năm mới!


Tags : Telefilm 2016