Thêm giỏ hàng
Bạn cần đăng nhập
Thêm yêu thích
Đã có trong yêu thích
Thay đổi thành công
Thêm so sánh
Đã có trong so sánh
So sánh tối đa 3sp
Tệp tin không hợp lệ
Rate thanh cong

Danh sách hội thảo

STT
Hội thảo
Mô tả
1
Tương lai phát triển truyền hình trên Internet tại Việt Nam (1)
Tương lai phát triển truyền h&igr...
Chi tiết
| Phòng hội thảo - Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn - SECC - Quận 7 - TP.HCM

09-06-2017 02:00 ~ 05:00 ( Đăng ký: 88 / Dự kiến: 1000 )

2
Phim truyền hình Việt Nam xu thế và các thách thức (1)

Chủ trì: H&at...

Chi tiết
| Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn - SECC - Quận 7 - TP.HCM

08-06-2017 02:00 ~ 04:30 ( Đăng ký: 18 / Dự kiến: 1000 )

3
Đẩy mạnh an toàn môi trường trực tuyến và bảo vệ sự toàn vẹn của thương hiệu. (1)
Đẩy mạnh an toàn môi trường...
Chi tiết

09-06-2017 09:00 ~ 10:00 ( Đăng ký: 47 / Dự kiến: 1000 )

Đăng ký