Thêm giỏ hàng
Bạn cần đăng nhập
Thêm yêu thích
Đã có trong yêu thích
Thay đổi thành công
Thêm so sánh
Đã có trong so sánh
So sánh tối đa 3sp
Tệp tin không hợp lệ
Rate thanh cong

Danh sách hội thảo

STT
Hội thảo
Mô tả
1
OTT - Tương lai của truyền hình (1)
Đơn vị chủ...
Chi tiết
| Phòng hội thảo - Trung tâm triển lãm SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

07-06-2018 02:00 ~ 05:00 ( Đăng ký: 9 / Dự kiến: 150 )

2
Phát triển nội dung truyền hình giải trí trong bối cảnh chuyển dịch số (1)

Chủ tr&...

Chi tiết
| Phòng hội thảo - Trung tâm triển lãm SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

08-06-2018 09:00 ~ 11:30 ( Đăng ký: 8 / Dự kiến: 150 )